ABY WYTRWAĆ NA DRODZE

Aby wytrwać na drodze duchowej, trzeba pracę wewnętrzną oprzeć na kilku filarach:

1) zaufać w ogrom łaski. Podstawowym błędem początkujących na drodze życia duchowego jest zaufanie we własne siły i niedocenianie potęgi łaski, która przychodzi dzięki modlitwie. Podstawową ślepotą grzeznika jest niedostrzeganie łaski. Wszelkie postanowienia poprawy nie oparte o łaskę są zuchwałością, powie św. Tomasz. A zatem nade wszystki modlić się, opierać całkowicie swoje działanie na łasce płynącej z modlitwy i Sakramentów. Kto nie smaruje, ten nie jedzie. Kto nie modli się, nie wzrasta duchowo. Wręcz przeciwnie:

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. (Mt 12, 43-45)

A zatem zaniedbanie modlitwy oznacza nieuchronną klęskę!

2) współpracować z łaską uprzedzającą Ducha Świętego. Tajemnica sukcesu wygranej wojny leży w jej przygotowaniu. Zazwyczaj gdy zbliża się jakaś trudność, próba czy poważne wyzwanie, Bóg daje nam natchnienia uprzedzające, jakąś łaskę oświecenia. Bywają to delikatne wyzwania, do tego, abyśmy zrobili coś więcej, wychylili się ponad przeciętność i zaufali w maksymę: Bóg w hojności prześcignąć się nie da. Ten, kto nie wykorzystuje łask codziennego dnia, na pewno upadnie w chwili trudnej. Nasza postawa powinna przypominać wiewiórkę na jesieni, która dwoi się i troi, gromadząc orzechy, żołędzie i inne wiktuały na czas zimy. Czas zimy na pewno nadejdzie, ale jeśli będziemy doń przygotowani, nie zginiemy z głodu. A zatem: łap chwile łaski, korzystaj z okazji do modlitwy, sakramentów, duchowego rozwoju.

3) zwalczać okazje do grzechu, czyli naprawdę żałować za grzechy.

POSTANOWIENIE POPRAWY
Miarą autentyczności żalu za grzechy nie jest ilość łez ale konkretność postanowień. Czyniąc postanowienie poprawy, trzeba pamiętać, że nie można się zarzekać: "ja tego już nigdy nie popełnię". Inaczej będzie rodzić się przygnębienie, zniechęcenie. Właściwa postawa, to stanowisko: "Ty wiesz Panie". Dobre postanowienia są konkretne, ale muszą być oparte o modlitwę o łaskę. Wszelka nadzieja nie oparta o modlitwę jest zuchwałością (św. Tomasz z Akwinu).

Okazje do grzechu:

a) dalsze: gdy mogę upaść
b) bliższe: w których przeciętny człowiek na moim miejscu upada
c) bezpośrednie: w których najczęściej upadałem.

AUTENTYCZNE NAWRÓCENIE (UWOLNIENIE) OZNACZA BEZWZGLĘDNĄ REZYGNACJĘ Z OKAZJI BEZPOŚREDNIEJ, ORAZ AKTYWNE UNIKANIE OKAZJI BLIŻSZEJ.

Przykład:
Pijak upadał w grzech pijaństwa, zwłaszcza gdy spotykał swoich kolegów. (okazja bliższa). Koledzy zaś stali zawsze na ulicy Koralowej przy barze "Pod bykiem" (przejście ulicą Koralową to okazja bezpośrednia).
Pijak się nawraca i zrywa z grzechem pijaństwa. Co musi zrobić?

Bezwzględnie unikać okazji bezpośredniej, czyli pod żadnym pozorem nie chodzić ulicą Koralową (zmienić trasę!).

Aktywnie unikać okazji bliższej: zmienić kumpli lub też powiedzieć im przy pierwszym spotkaniu, że nie pije. Aby zmienić kumpli, musi:
1) zapoznać nowych, ale lepszych od poprzednich. Ponadto,
2) przewidując suto zakrapiane imieniny u cioci Loni, zadzwonić zawczasu, złożyć życzenia przez telefon i wymówić się, gdyby zaś nalegali; Ciocia Lonia oraz kumple, zaprosić ich na Rekoelkcje Ignacjańskie, zachęcając do odbycia spowiedzi generalnej.

Okazja dalsza, nią jest nasze życie: tej się nie da uniknąć, ale można ją kształtować, tj zamierniać w okację do dobrego. Należy czynić dobrowolnie nieobowiązkowe dobre rzeczy, a zwłaszcza rano i wieczór modlić się aby Pan odsuwał okazje do grzechu i dawał okazje do ewangelizacji. Dotyczy to także umartwienia podejmowanego nadobowiązkowo, jako pokutę.
Walka z wadą główną jest praktycznym unikaniem okazji do grzechu.

KONKRETNE PROPOZYCJE POGyĘBIENIA

Aby "iść za ciosem" przebudzenia duchowego, proponuje się jedną z trzech możliwości:

1) dla młodzieży 17-23 lata udział w 4-dniowych ignacjańskich rekolekcjach zamkniętych pt. SZKOyA KONTAKTU Z BOGIEM. Szczegóły: e-mail: szkola(at)jezuici.pl

2) dla dorosłej młodzieży, udział w 5-dniowych rekolekcjach Wprowadzenie w modlitwę Ćwiczeń, połączonych z nauką medytacji, rachunku sumienia, milczenia, kierownictwa duchowego i innymi. Szczegóły e-mail: kaliszsj(at)pro.onet.pl

3) dla każdego 10-tygodniowe rekolekcje w życiu codziennym. Polegają na przeżywaniu w osobistej modlitwie proponowanych treści oraz udziale w dwóch sesjach wyjazdowych w yodzi, w dwie konkretne soboty, stosonie do treminu rozpoczęcia. Szczegóły na temat tej propozycji pod hasłem SZKOyA EWANGELIZACJI I ROZEZNANIA DUCHOWEGO e-mail: oodnowa(at)jezuici.pl

Każda z tych propozycji ma również swoją stronę internetową.

Do góry

Serwis szara.jezuici.pl korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Poznaj szczegóły polityki cookies. Zamknij