POWOyANI DO UWIELBIENIA (Ps 116)

Wpr 1: Widzieć wielkie święto w niebie, w dniu, w którym zostałem stworzony. Widzieć siebie w ramionach matki jako dziecko.

Wpr 2: Prosić abym dobrze poznał zamysł Stwórcy względem mego życia.

Człowiek jest stworzony po to, aby Boga Pana naszego chwalił, jemu służył, a przez to zbawił swoją duszę
- zobaczyć siebie jako stworzenie Boże (chciany, kochany, taki a nie inny)
- rozważyć mądrość, z jaką Bóg działa w swoich stworzeniach
Bóg nas stworzył jako byty zdolne Go poznać, kochać i posiadać (rozważyć godność stworzeń; ta godność wynika ze zdolności do poznania i ukochania Boga.

Cel mego życia
Celem mego życia jest oddawanie czci Bogu. Jak? Posługując sie stworzeniami i pełniąc Jego wolę. Ta prawda odpowiada 1-szemu przykazaniu: nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną. Bóg jest zazdrosny! Nie chce dzielić Swego tronu z kimkolwiek. Miłość Boga jest zazdrosna. Ukochał mnie miłością zazdrosną.

Wszystkie zaś inne rzeczy na ziemi są stworzone dla tego celu, aby pomagały człowiekowi.
Każde stworzenie jest dobre. Jednak nic nie jest warte tyle, co Bóg! Żadne stworzenie nie jest godne, by się z Nim równać. Rozważyć dysproporcję między Stwórcą a stworzeniami. "Czyż może się naczynie spierać z tym, który je ulepił?" Chodzi więc o to, że jestem całkowicie dyspozycyjny wobec Boga. Trzeba zawsze jednocześnie rozważać dwie cechy Boga: Miłość i wszechmoc. Powołanie człowieka ma charakter nadprzyrodzony. Bóg jest moim początkiem, celem i sensem życia. Chodzi o powołanie do życia nadprzyrodzonego: mnie, konkretnego, takiego, jakim jestem. Bóg stwarza mnie dziś!

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną!
Chrześcijanin ma wszystko wykorzystywać w duchu wiary. Cokolwiek czyni, ma mieć na względzie osobę Boga-Ojca. Nic nie ma sensu poza Nim (Ps 116,12). Czy jestem wolny od obrazu Boga, jaki mam? Czy jestem gotów na nowe objawienie Boga? Czy jestem wolny od siebie samego? My gliną w ręku garncarza. Jak wygląda moja modlitwa? Czy jest przepychaniem własnych spraw, czy też odkrywaniem woli Boga?

Do góry

Serwis szara.jezuici.pl korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Poznaj szczegóły polityki cookies. Zamknij